Östersunds Schacksällskap

 

1885 Östersunds SS grundas av Emil Lindqvist
Carl Emil Lindqvist
( 1848 – 1925 )
Det äldsta hittills kända och fortfarande verksamma! schacksällskapet i Jämtland grundas år 1885.

Sällskapet är Östersunds SS och grundaren den kände problemkompositören Carl Emil Lindqvist.

I den svenska översättningen av Johannes Minkwitz – Lärobok i Schackspelet, utgiven år 1885 – finns härunder några rader återgivna från detta historiska ögonblick..

~ Schacksällskap i Östersund.  Detta nybildade sällskap har till styrelse utvalt hr Emil Lindqvist – känd som lyckad problemförfattare och god schackspelare – till ordförande samt bankkamrer A. Lindberg till skattmästare och löjtnant H. Westin till sekreterare.

~ Inom sällskapet, som redan räknar den efter sina förhållanden höga numerären, 30 medlemmar, råder stor lifaktighet, förnämligast genom dess nitiske ordförandes för schackspelet visade stora intresse..

–Emil Lindqvist eller Carl Emil Lindqvist som han senare kom att kallas var född i Skede, Jönköpings län 1848. Efter studietiden i Uppsala ( där han grundar Uppsala SS 1873 ) och Stockholm kom han till Viken, Ytterhogdals församling 1880 där han ståtar med titeln e.o. kammarskrivare, en titel han bar med sig första tiden i Östersund dit han flyttar från Ytterhogdal 1883.

I Östersund tituleras han så småningom reg(ements)int(endent)aspir(ant). Han grundar Östersunds Schacksällskap och ägnar sig en hel del åt problemkompositioner.

Från Östersund flyttar Lindqvist 1887 till Askersund, vidare till Värnamo ( där han startar upp Vernamo Schackklubb 1902 ) och så småningom till Skåne innan han drog sin sista suck 77 år gammal i Göteborg.

Där, i Värnamo verkade han f.ö. som rektor (1897-1906) på Vernamo privata elementärläroverk och senare på Säters samskola (1907-1912).

Mest känd är nog ändå problemisten Lindqvist som under åren i Östersund förärade oss med en problemspalt i Jämtlands Tidning.

Lindqvists allra första alster att publiceras är så vitt känt ett verk i Ny Illustrerad Tidning år 1871 och fler skulle det bli. Emil Lindqvist kom att bli en av Sveriges mest produktiva problemförfattare och lär till sin 75 årsdag 1923 ha skapat smått osannolika 1 013! schackproblem.

Schackspalten i Ny Illustrerad Tidning var f.ö. dåtidens medelpunkt för den inhemska problemkompositionen, grundad år 1865 av Johan Gustaf Schultz.

Många av Lindqvists verk finns även publicerade i Svenska Familj-Journalen, i Allehanda för Folket och senare i Tidskrift för Schack liksom i ett stort antal dagstidningar.

Här ett par av Emil Lindqvists schackproblem: det till vänster publicerat 1885 i Johannes Minkwitz – Lärobok i Schackspelet, det högra i Svenska Dagbladet 1902.

..Lösningar till schackproblemen:

nr: 44.      1. Se4 Lg8  2. Tf7 ~  3. S eller T gör matt.
nr: 1850.  1. Lf1, Sc5 (Sd4);  2. Sc4+, Kd4;   3. Sb5++ ;   1. –, c6;   2. Sf5.   1. –, cxd;   2. Sb5.  1. –, –;   2. De7+.  Bilöslig genom   1. Se2.
Carl Emil Lindqvist
Svenska Familj-Journalen
Samling problemkompositioner fr. 1901

 

 

1902 Östersunds SS ombildas och inträder i Nordiska Schackförbundet
Efter Emil Lindqvists flytt från orten sker en nystart av Östersunds Schacksällskap.~ ur TfS 1902 ~~ Nytt Schacksällskap i Östersund.  Den 8 februari hade detta nybildade schacksällskap sin första allm. sammankomst, hvarvid till styrelse valdes regementspastor P. Öberg, ordf., folkskolläraren C. Christensson, v. ordf., öfveruppsyningsmannen Th. Frölander, sekreterare, och bankkassör H. Nordvall till kassaförvaltare.~ Det nya sällskapet, som räknar omkring 20 ledamöter, är egentligen att betrakta som ett slags förnyande af det på 1880-talet i Östersund af den kände problemförfattaren Emil Lindqvist grundade schacksällskapet, hvilket efter dennes afresa från orten lefvat ett slags skenlif…Spellokal vid omstarten är stadshotellet där sällskapet sammanträder varje onsdag kl 18.00. Spellokalen byts sen ut redan till säsongen därpå då sällskapet fr. 6:e oktober sammanträder ~ hvarje tisdag afton å Grand Hotel!. En i Östersund på den tiden högst anslående byggnad med veranda och ståtlig festvåning, – idag ligger där Storsjöteatern..
  Grand Hotel

I november 1902 sökte Östersunds SS och fick inträde i det Nordiska Schackförbundet. Vid den tiden bestod NSF av bara fjorton föreningar: tre från Danmark, en från Norge och tio från Sverige. (Sveriges Schackförbund grundas först 1917).

Fotnot: Det Nordiska Schackförbundet grundas den 20 augusti år 1899 under den Nordiska Schackkongressen på Tivoli i København.

Dansk Skak Union
>

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.