Protokoll & Klubbhandlingar

Stadgar

Antagna

1971-11-22

Kallelse

Årsmöte

2024-05-24

2023-08-23   2023-05-26   2022-08-24   2021-09-22   2020-09-23   2019-03-28

2018-04-11   2017-05-19  2017-04-19  2016-04-28  2015-05-06  2014-04-03

Styrelsemöte

2023-12-20   2023-03-27   2021-12-20   2021-06-10   2019-12-02   2019-02-28

2018-12-06   2018-09-11  2017-12-20  2017-06-27

Protokoll

Årsmötesprotokoll

2023-08-23   2023-05-26   2022-08-24   2021-09-22   2020-09-23   2019-03-28

2018-04-11   2017-05-19   2017-04-19   2016-04-28  2015-05-06  2014-04-03  2013-03-26

Styrelsemöten

2023-12-20    2023-03-27    2021-12-20    2021-06-10    2019-02-28

2018-12-06    2017-12-20   2017-06-27   2016-12-12

Verksamhetsberättelser

2022    2021   2020   2019   2018   2017  2016  2015  2014  2013  2012

För dokumenthantering rekommenderas: Open Office och PDFill PDF Tools

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *